Teixir paper. Entrellaçar matèria

Porta oberta a l’estudi per veure el procés de realització d’una peça de paper teixit.

 

Tallar el paper i deixar que de manera intuïtiva i espontània vagin sorgint les composicions geomètriques, teixint el paper amb les mans (i amb l’ajuda d’algunes eines) fins a obtenir una peça que expliqui el que uns ulls veuen de la seva realitat.

Primer pas: La selecció del color 

Tot comença amb la decisió del color que tindrà l’ordit. Això determinarà el marc en el qual es fonamentarà la peça i per tant és un element troncal de la peça.

 

Segon pas: Creació intuïtiva i espontània

La peça no neix d’un pla rígid i premeditat, sinó que emergeix de forma natural i espontània. Sense restriccions, segueixo l’instint i la connexió amb els materials, permetent que la peça flueixi lliurement i prengui vida amb cada moviment, sense deixar de banda les relacions formals entre els elements.

Tercer pas: L’entreteixir i la creació 

Aquest és el moment de àlgid de connexió amb la matèria i l’estòmac.. Amb cada tros de paper, inicio el teixir de textures i formes. Aquesta fase és la clau de volta de tot, tot és aquí i és increïblement gratificant. El paper es transforma en fils de la història, amb colors i textures que es barregen harmoniosament per arribar al joc visual que s’estableix entre la peça i la persona que la contempla.

El vídeo de més amunt condensa en un poc més d’un minut la feina intensa de dues setmanes d’elaboració de l’obra, obviant fases com la comprovació persistent de les mides i espais entre elements o el procés de tallar cada segment de paper a la mida correcta.

Crèdits àudio: Track: Sweet Antidote – Music by https://www.fiftysounds.com