Teixir paper. Entrellaçar matèria

Teixir paper. Entrellaçar matèria

Teixir paper. Entrellaçar matèria Porta oberta a l’estudi per veure el procés de realització d’una peça de paper teixit.   Tallar el paper i deixar que de manera intuïtiva i espontània vagin sorgint les composicions geomètriques, teixint el paper amb...